Sonet o swobodnym przystanku

jeden z moich licznych przystanków
Technikum Gospodarki Wodnej
był okresem myśli swobodnej
pomimo teorii zaścianków

na mój pamięciowy obiektyw
czyniłem wtedy to co chciałem
i tak jak kudłato myślałem
bez względu na wrogość dyrektyw

z okazji pięćdziesięciolecia
szkoły wydano tęgą monografię
czy pamięć dotrwa do stulecia?

Wanda Żebrowska Niewiarowska
chwali mnie dając fotografię
na której jest mina szelmowska


Zurych, 22 czerwca 2013

» Dziękuję Ci Wandziu za pochwały
a całemu zespołowi redakcyjnemu gratuluję za wspaniale wydaną książkę!

» Refleksje w stanie przedojrzałym