Sonet o tym kto z kim taki sam

aby efekt był użyteczny
nie ważny czyn lecz przekonanie
że pożyteczne jest działanie
a zamiar musi być skuteczny

z kilkoma prezydentami państw
się spotykałem lecz w rozmowach
prawda nie mieściła się w słowach
ale w ukrywaniu niecnych draństw

dziennikarz w gazecie mnie chwali
jego idolem jest teraz Trump
Boże oświeć go milionem lamp

ludzie którzy mnie rozpoznali
sądzą że zmieniłem poglądy
i cenię tego ćwoka rządy


Zurych, 10 sierpnia 2020