Sonet o wiecznym generale

Edward Rydz-Śmigły był marszałkiem
także Michał Rola-Żymierski
generał Wojciech Jaruzelski
równy im nie chciał być pyszałkiem

stopień marszałka mu dawano
ale odmówił bo w skromności
miał dość powojennej dzielności
po śmierci próżno go nękano

on generałem pozostanie
we wszystkich rozważnych zapisach
bez względu na stan lub uznanie

marszałków też zdegradowano
są marszałkami w życiorysach
degradujących wykpiwano


Zurych, 1 marca 2018

» Szeregowiec poezji
» REFLEKSJE W STANIE PRZEDOJRZAŁYM