Sonet o wolnej demokracji

"liberum veto" to był nadmiar
wszechpolskiej demokratyczności
kosztował utratę wolności
bez siły wymierzony zamiar

demokracja ma wszystko w jednym
"gołodupcy" wielbią prawicę
bogatsi udają lewicę
aby przypodobać się biednym

z podziałem na społeczne klasy
pod rządem prymitywnej masy
rodzą się konfliktów hałasy

ideologie a nie sprawy
tworzą egzystencji obawy
wokół partyjniackiej oprawy


Zurych, 15 marca 2021