Sonet o zagaconym Praden

trzy książki o wsi Praden... czytam
nie odmieniając o Pradenie
bo odmiana zmienia znaczenie
o które sam siebie nie pytam

do Praden a nie do Pradenu
nazwę wsi bez odmiany piszę
wybieramy się tam po ciszę
i dostatek górskiego tlenu

w Szwajcarii słychać różne mowy
którym brakuje poprawności
ten język nie jest salonowy

wracam do Praden gdzie jest chata
pełna niezwykłych pradawności
czy ktoś wie co znaczy zagata?


Zurych, 24 sierpnia 2020

» Sonety z PRADEN prapodane