Sonet o zdrowej patologii

mój hotel pierwszej kategorii
uzrowicielsko zasadniczy
nie katorżniczy a leczniczy
bez zależności od euforii

gdy pokazałem zaproszenie
do wydziału hepatologii
od razu etos patologii
bez dwóch liter zwiększył znaczenie

czy moja olbrzymia wątroba
ponad wszelkie ludzkie wymiary
to stan niezwykły lub choroba

jeszcze brzucha mi nie rozcięto
wykluczono takie zamiary
jestem zdrowy - tak rozstrzygnięto


Zurych, 31 października 2018