Sonet o zgodzie ku wygodzie

ideologia zależności
z kodeksem podporządkowania
rozpowszechniana przez knowania
upadnie wskutek rozbieżności

w historii świata tak bywało
że masa czymś otumaniona
wpadała w otwarte ramiona
a potem bruki rozrywała

z sąsiadami trzeba żyć w zgodzie
przykładem jest Konfederacja
Szwajcarska wszystkim ku wygodzie

powodem sukcesów w tym kraju
jest bezpośrednia demokracja
utrwalona nawet w zwyczaju


Zurych, 24 czerwca 2020