Sonet o zmiennych stanowiskach

harcerstwo z programem sprawności
choć nie oparte na kaprysach
to w wygładzonych życiorysach
trwa w politycznej służebności

przykład bez podania nazwiska
twórca Czerwonego Harcerstwa
zasługujący na szyderstwa
pełnił państwowe stanowiska

sądy o świecie można zmieniać
w zależności od gotowości
do łatwości jak je przemieniać

bohater spod Monte Cassino
i żołnierz AKa w zbiorowości
donoszą na tych spod Lenino


Zurych, 7 lutego 2021