Sonet socjalny lecz bez izmu

poprzez chrzest jestem katolikiem
ale w myślach kimś racjonalnym
choć w obyciu tradycjonalnym
ze współczesnym odpowiednikiem

w działaniu sam sobą kieruję
bez ideologicznych treści
lecz socjalność we mnie szeleści
więc pomoc chętnie oferuję

wybieram sprawy a nie strony
z lewa czy z prawa wyszystko jedno
kompromis jest formą ochrony

w głosowaniu wybieram ludzi
którzy dbają o rzeczy sedno
dążność do celu mnie nie trudzi


Zurych, 25 grudnia 2013

» REFLEKSJE W STANIE PRZEDOJRZAŁYM