Sonet tarty asteroidem

człowiek powinien być otwarty
na wszystko bliskie i dalekie
by życie nie było kalekie
trzeba smutek zmieniać na żarty

masa nie wybiera spokojnych
lecz krzykaczy z obiecankami
którzy przy piwie z kiełbaskami
udają troskliwych i hojnych

samodzielnie lecz w zbiorowości
z zachowaniem swoich cech własnych
to konieczność wspólnotowości

cechy ideologiczności
duszenie się w kodeksach ciasnych
zmuszanie do jednolitości


Zurych, 27 kwietnia 2021