Sonet w Szczepana o Jakubie

moja dowcipna ciocia Frania
za męża miała komendanta
granatowego policjanta
śmiała się z nim wciąż od zarania

Jakub Kobel zginął w Miednoje
nie wiem dlaczego na Szczepana
przy herbacie zamiast szampana
wspominam cioci Frani znoje

ciocia wyszła za mąż ponownie
możnego Amerykanina
poznała z uśmiechem wymownie

ale Jakuba wspominała
internet go teraz wspomina
niebo cioci dowcipem pała


Wenecja, 26 grudnia 2016

» Refleksje w stanie przedojrzałym