Sonet w odpowiedzi na e-mail Staszka

"Drogi Druhu Jesteś moją młodością
i tym wszystkim z czym ona się kojarzy"
pisze główny druh dunajskich żeglarzy
taką opinię przyjmuję z radością

wtedy Staszek w białym mundurku a dziś
doktor inżynier Stanisław Suchecki
ma pogląd nowy a nie staroświecki
ekolog od urodzenia już ongiś

powołuje się na sąd profesora
Henryka Skolimowskiego z mądrością
życia i mądrością natury - pora

spamiętać że wszyscy jesteśmy życiem
i naturą a ekologicznością
filozofii potwierdzamy to byciem


Zurych, 27 lipca 2021» DUNAJ