Sonet w rozgardiaszu za i przed

w tym momencie kiedy mówimy
nie ma czasu na dociekania
ani miejsca do uciekania
od spraw których wątki gubimy

dla jednych dobrą dla drugich złą
główną cechą mojej twórczości
jest rozgardiasz spontaniczności
rzeczywistość zasnuta mgłą

na przykład w tym wierszu powstaje
to co wynika z przebiegłości
ale od niej także odstaje

gdy treść nie pochodzi z zadania
lecz z przypadkowej dowolności
wtedy niknie sens bez wahania


Zurych, 24 lipca 2021