Sonet z chwili powinszowania

czas bez początku i bez końca
jest różnie interpretowany
biegnie lub płynie datowany
zasięgami promieni słońca

istnienie czasu odczuwamy
kiedy kończy się lub zaczyna
ten okres którego przyczyna
potwierdza że odpoczywamy

sekunda minuta godzina
dzień tydzień miesiąc pora roku
wreszcie całoroczna dziedzina

serdecznych życzeń powodzenia
które mają tyle uroku
że pokonują uprzedzenia


Zurych, 31 grudnia 2021 i 1 stycznia 2022

PS
ten sonet w dwóch datach pisałem
w ostatniej minucie starego
i w pierwszej minucie nowego
roku i wnet go rozsyłałem
Refleksje