Sonet z cnym osiemnastolatkiem

przestałem się interesować
nadmiernościami uzdrawiania
i przezornego objawiania
na co mogę jeszcze chorować

mój patron święty młodzieniaszek
pieszo pielgrzymował do Rzymu
dla rymu mógł też iść do Krymu
lecz w Rzymie umrał Kostka Staszek

polski papież Jan Paweł Drugi
przeniósł mój dzień imieninowy
z jesieni do późnego lata

dla mnie to korzyść a nie strata
żyję na kredyt od odnowy
do odnowy a czas jest długi


Zurych, 18 września 2020» Sonet z przypadkiem dla obojga