Sonet z myślami przy gitarze

gdy czytam poranne gazety
to zdany jestem na udręki
więc biorę gitarę do ręki
i zaczynam śpiewać sonety

dziwne myśli czasem przywodzą
zdarzenia które zapomniałem
nie wierzę że to przeżywałem
własne poglądy mnie zawodzą

żadna przygoda mnie nie nęci
powraca pomiędzy dźwiękami
problem z odzyskaniem pamięci

moje chęci się zagubiły
lub posplatały się z lękami
czy podołam bo brak mi siły


Zurych, 4 marca 2010» REFLEKSJE W STANIE PRZEDOJRZAŁYM