Sonet z dwoistymi rymami

po przeszło tysiącu stu latach
data dwudziesty drugi drugi
dwa tysiące dwudziesty drugi
nowe tysiące już przy stratach

dwójkowe rekordy pobije
rok stutysięczny jedenasty
gdy przyjdzie miesiąc jedenasty
i ludzkość do tych lat dożyje

ten sonet pachnie wierszoklectwem
i nie zasługuje na tróję
tylko na rekordową dwóję

z tym wielodwójkowym świadectwem
łączą się też podwójne rymy
Putin ześle mnie do Kołymy


Zurych, 22.02.2022

Daty oznaczone tymi samymi cyframi
01.01.1111
11.01.1111
11.11.1111
11.11.11111
20.02.2022
22.02.2222
03.03.3333 ale już nie 33.03.3333 itd.