Sonet z filmikiem DAWNE CZASY

radziłem sobie jak umiałem
w miarę tego co bylo bliskie
ale też nie za bardzo śliskie
tak doświadczenia zdobywałem

opinie zawsze wyrażałem
bez obawy że ktoś usłyszy
i doniesie do towarzyszy
wśród których też przyjaciół miałem

teraz ci którzy mnie straszyli
że nawet ściany mają uszy
nagle patriotyzmem ożyli

są nawet działaczami państwa
które może ich przeszłość skruszy
ale tylko formą poddaństwa


Zurych, 11 Listopada 2020

» DAWNE CZASY słowa i muzyka Robert Biaduń
anonim - filmik mi przysłano
ale kto śpiewa nie podano
może Don Vasyl? - rozpoznano