Sonet z formy jak procent normy

przyznajmy że Polska Ludowa
choć jaka była taka była
to analfabetów uczyła
powstała świadomość zbiorowa

zniszczeń wojennych odbudowa
była zjawiskiem solidarnym
także nadzwyczaj gospodarnym
współpraca była ugodowa

trójki murarskie pracowały
bez pytań o wynagrodzenie
i z uciechą konkurowały

aż powstały fikcyjne normy
z procentami na potwierdzenie
strat złudnej systemowej formy


Zurych, 8 października 2020