Sonet z generalskim respektem

generał Wojciech Jaruzelski
wciąż pozostanie generałem
tak też do niego się zwracałem
jak chce zwyczaj obywatelski

mało kto wie że ten generał
był niewyobrażalnie skromny
choć stopień władzy miał ogromny
sporo win i zasług uzbierał

wspominam długie z nim rozmowy
był w nich intelektualistą
z miną skromną lecz uroczystą

na zarzuty czekał gotowy
odpierał je tak delikatnie
że miały efekty dodatnie


Zurych, 1 marca 2018

» Generał Wojciech Jaruzelski z autorem
» REFLEKSJE W STANIE PRZEDOJRZAŁYM