Sonet z gromnicznego nastroju

okres Bożego Narodzenia
trwa w naszym domu przez cały rok
gwiazda oświetla dom gdy jest mrok
świecidełkami z przewidzenia

dwie szopki "Wenecja" i "Lucca"
zmieniły tylko bytu půłki
od parapetu do jaskůłki
czyli wysoko niska sztuka

ptaszki na lampach siedzą cicho
nie ćwierkają kolędowaniem
tam nie wystraszy ich złe licho

tylko obrazy pachną latem
barwnym weneckim żeglowaniem
nad śnieżnie gromnicznym Limmatem


Zurych, 3 lutego 2019

» Lampa wenecka z ptaszkami