Sonet z nie napisanym listem

list do Witolda Czajkowskiego
nie na papierze napisany
lecz elektronicznie nagrany
w formie spektaklu muzycznego

list długi nawet nazbyt długi
zawiera dźwięki od mruczanda
do tego co niesie wokanda
z melodiami zbyt cierpkiej fugi

od Barbary na wyspie Hydra
wśród piratów do późnej ciszy
którą ciągle zakłóca wydra

ten list można nagrywać dalej
ale po co? ...niech Witold słyszy
że koniec brzmi coraz ospalej


Zurych, 18 października 2019

» List do Witolda Czajkowskiego
nagrany 24 i 25 września 1996


» Barbara wśród piratów na wyspie Hydra
» Barbara wśród piratów na wyspie Hydra