Sonet z nieswojskimi hymnami

Polonia na świecie Hymn Polski
śpiewa na "Oj ne chody Hryciu"
a Wojsko Polskie ma w użyciu
hymn w tonie rosyjskim - duch swojski

prawica polska wyśpiewuje
pieśń która miała być w eNeRDe
hymnem lecz był sprzeciw eSEDe
choć Rosja Niemcom imponuje

w Polsce jest tłok kompozytorów
ale nie chcą hymnami służyć
gdyż wybór należy do stworów

na ten temat jest wiele sporów
przyszłości nie da się wywróżyć
czy hymny znikną wśród potworów


Zurych, 11 lutego 2019