Sonet z obiema ojczyznami

pomimo dostatków wolności
być na dobrowolnym zesłaniu
albo inaczej na wygnaniu
to nie powód do szczęśliwości

przychodzą momenty tęsknoty
do tego co było nieznośne
choć wewnętrzne głosy donośne
grzmią że daremne są powroty

Polska jest wciąż moją ojczyzną
nie zatraciłem tożsamości
lecz Szwajcaria nie jest obczyzną

dwie ojczyzny - druga z wyboru
a pierwsza z matczynej miłości
obie są kochane bez sporu


Zurych, 12 lutego 2019