Sonet z pokoleniowym trio

nastrój podobny jak w sylwestra
Ludwig van Beethoven w rozrywce
fortepian wiolonczela skrzypce
a w tle kameralna orkiestra

Lynn Harrel - mistrz wiolonczelowy
Daniel Hope - arcymistrz skrzypcowy
Maxim Lando - fortepianowy
to tercet trzypokoleniowy

Daniel Hope jest też gawędziarzem
dowcipnym i w treściach wszechstronnym
Lynn Harrel przy nim jest szczęściarzem

Maxim Lando z nimi jest sobą
w zespole gra tonem koronnym
cała orkiestra jest ozdobą


Zurych, 14 stycznia 2020