Sonet z pospiesznym komentarzem

gardło mi przed laty podcięto
więc koncertować już nie mogę
wskazano mi do nieba drogę
lecz tam mnie jeszcze nie przyjęto

gdy świadectwa mych prac zbierałem
nawet tam gdzie miałem sukcesy
pamiętano tylko ekscesy
wcale się ich nie wypierałem

po wielu latach ważne sprawy
wyglądają głupio i śmiesznie
komentarz mój jest zbyt łaskawy

brać odpowiedzialność za innych
zawsze z rozsądkiem choć pospiesznie
pochopnie nie wskazywać winnych


Zurych, 2 stycznia 2014

» REFLEKSJE W STANIE PRZEDOJRZAŁYM