Sonet z powodami urazu

w "Monitorze Konstytucyjnym"
Piotr Rachtan umieścił mój sonet
z urazem przedwyborczych podniet
wiersz zniknął w tle perturbacyjnym

oczywiste nieudolności
w pełnieniu funkcji urzędniczych
są efektem ruchów zwodniczych
partyjniackiej dolegliwości

kandydaci do parlamentu
europejskiego to zwolnieni
twórcy państwowego fermentu

w powtórce nikt z nich nie zabłyszczy
zostaną zbiorowiskiem cieni
kto PiS-zczy ten Europę niszczy


Zurych, 22 lutego 2019