Sonet z przeciwnej strony trwania

dziarski instynkt nauczycielski
podpowiada mi głosem śmiałym
że prezydentem doskonałym
był tylko Wojciech Jaruzelski

ten sąd wywołuje protesty
mające swe uzasadnienia
lecz dyktatorskie przewinienia
znikły przez pojednawcze gesty

za sto za dwieście za tysiąc lat
ocena na pewno się zmieni
na miarę jak przemieni się świat

honor połączył z dostojeństwem
patriotycznych blasków i cieni
wciąż jestem jego przeciwieństwem


Zurych, 13 grudnia 2011

» Cykl sonetów sprzed cyferblatu
» Refleksje w stanie przedojrzałym