Sonet z pszczelarzem i dzwonnikiem

rój Tomasza Protokowicza
w upalnym dniu lutego brzęczy
tak oblot śródzimowy dźwięczy
zwie się przegra - wygra z oblicza

dziadzia Andrzeja Bednarskiego
pszczoły zimowały w stebniku
ogaconym słomą bez liku
według zwyczaju łoszniowskiego

dzwonnik dzwoni w swojskim nawyku
nie jest to Quasimodo z Notre Dame
lecz z miejsca w moim pamiętniku

"dlaczego pan ma długie włosy
jak baba?" - "włosy Jezusa mam"
zamilkł wsłuchany w żabie głosy


Zurych, 12 lutego 2021


» Dzwonnik łoszniowski - video Tomasz Protokowicz
» Pasiecznik Tomasz Protokowicz
» Przegra - video Tomasz Protokowicz