Sonet z religijnym kontekstem

religijność okazjonalna
nie z wdzięczności ale z bojaźni
przed rezultatem boskiej kaźni
to jest postawa fikcjonalna

modlić się na wszelki wypadek
a nuż ta modlitwa się przyda
takie błaganie to ohyda
lub wstrętny moralny upadek

ksiądz Jan Twardowski przekonywał
że Bóg nie karze lecz nagradza
tylko diabeł mu w tym przeszkadza

co sądzi populistów władza?
czy Bóg czy diabeł im dogadza?
kto ich pisiorami przezywał?


Zurych, piątek - 27 marca 2020