Sonet z wyobcowanym miejscem

Łoszniów w Andrzeja Mularczyka
książce "Każdy żyje jak umie"
to szlachcic który nie rozumie
że w Boryczówce dostał bzika

a w ukraińskiej wikipedii
cały czas polska okupacja
trwała i potem plutokracja
stała się przyczyną tragedii

trzeba przyznać że "sami swoi"
są ciągle zorganizowani
nikt już UPeA się nie boi

zaś ci urodzeni w Łoszniowie
są z Łoszniowa wyobcowani
jeden z nich grzebie się w tym słowie


Zurych, 10 marca 2019

Лошнів

За часів польської окупації село заселили поляки. Етнічний склад Лошніва за переписом 1935 року: 3200 — поляки, 523 — українці, 31 — євреї.