Sonet ze stanem ducha pracy

kiedy ludzie ciężko pracują
wtedy chęć do rozleniwienia
staje się środkiem wyzwolenia
jedni milczą drudzy wiecują

nie wszyscy są zadowoleni
ze stałej lub dorywczej pracy
stan ducha zależy od płacy
a niektórzy są zniewoleni

kobiety więcej pracy mają
ale znacznie mniej zarabiają
mężczyźni herosów udają

ten stan trzeba zmienić koniecznie
patriarchat nie może trwać wiecznie
w równowartości jest bezpiecznie


Zurych, 15 lutego 2019