Sonet o sprawach przemilczanych

są jeszcze całkiem dzikie ludy
oraz ucywilizowane
te sprawy są dziś przemilczane
w tym milczeniu tkwi błąd obłudy

każdy naród to oczywiste
ma prawo do ustanowienia
swej tożsamości – do istnienia
lecz formy nie zawsze są czyste

na nic doniosłe rezolucje
i udawanie dostojeństwa
życie zmieniały rewolucje

jak już zdarzało się w przeszłości
tak teraz zżera społeczeństwa
choroba nadmiaru wolności

Jan Stanisław Skorupski
Bazylea, 17 lutego 2008