Teatro inter la rulŝtuparoj

Fiksiĝis inter la ŝtuparoj
la teatro de problemoj,
sur la spirito de konstanta
bruego kaj moviĝo,
ludante per siaj observantoj
ĝis la perdo de aŭdo.

Tintas kalikoj – mankas vino,
la sorĉanta formo al peko instigas,
krevas pro ridego la anĝelo,
ne estas arlekeno…
…jam mankas spiro.

La vorto estiĝis bildo
kaj per silento pendiĝis.
Homamasoj preferas balaaĵarejon.
Hodiaŭ fiera klaŭno nudigas sian korpon.
Tumulto kalumias.

Jan Stanisław Skorupski
Berlin, marto 1985