Tetrastych doli wielolatka

coroczne pobyty w Wenecji

od przeszło siedemdziesięciu lat

kończą się bo on już nie jest chwat

podobnie wyjazdy do GrecjiZurych, 14 sierpnia 2023
» REFLEKSJE W STANIE PRZEDOJRZAŁYM