Tetrastych infiltracji Balgrist

najpierw Stefan Kalapurayil

wskazał infiltracyjne łoże

doktor Fabian Jud o mój Boże

wstrzyknął w kręgosłup splot trudnych chwilZurych, 17 sierpnia 2023
» REFLEKSJE W STANIE PRZEDOJRZAŁYM