Tetrastych o koniecznej pracy

zmęczenie pracownika kusi

do rozważań po co mu praca

która się wcale nie opłaca

i dalej pracuje bo musiZurych, 6 sierpnia 2023
w 25 rocznicę premiery cyklu sonetów TEMPO w Klubie Księgarza na Starym Mieście w Warszawie
» REFLEKSJE W STANIE PRZEDOJRZAŁYM