Tetrastych o prostocie mowy

dzisiaj Dzień Prostego Języka
więc ślę uznanie jak najszczersze
bo właśnie takim piszę wiersze
z tej prostoty jakość wynikaZurych, 13 października 2020
» REFLEKSJE W STANIE PRZEDOJRZAŁYM