Tetrastych o zmienionych rolach

sobota stała się dniem wolnym

piątek stał się dniem rozrywkowym

niedziela z etosem piątkowym

gra wypoczynkiem niewydolnymZurych, 18 sierpnia 2023
» REFLEKSJE W STANIE PRZEDOJRZAŁYM