Tetrastych z ludzkiego istnienia

żyję bo żyję choć byle jak

najpierw młodzieńcza uwertura

potem starcza karykatura

życie rozwija się właśnie takZurych, 12 listopada 2023
» REFLEKSJE W STANIE PRZEDOJRZAŁYM