Tetrastych z nowego mauzoleum

hotel Schwanen powinien mieć nazwę

Mauzoleum Muzeum Polskiego

przez miasto Rapperswil zabitego

zdanego na kulturalną pastwęZurych, 11 listopada 2023
» REFLEKSJE W STANIE PRZEDOJRZAŁYM