Tetrastych z zachowanym dobrem

osiemdziesiąt pięć lat minęło

i znów nowy roczek się kręci

zdarzenia zostają w pamięci

tylko z dobrem bo zło zniknęłoZurych, 22 sierpnia 2023
» REFLEKSJE W STANIE PRZEDOJRZAŁYM