» ...?
  Sonet z zadumą nad upadkiem

królowie a przy nich marszałek
z ironią patrzący w ich stronę
bo to on z orła zdjął koronę
mochot bluźniący i pyszałek

z punktu widzenia kościelnego
Piłsudski nie powinien tam być
nie potrafił religijnie żyć
wyznania zmieniał według ego

w przedsionku obok Piłsudskiego
z kontynuacją próżnej glorii
doczepiono też Kaczyńskiego

Kaczyński śmiercią się zasłużył
wprowadził Katyń do historii
całego świata - kłamstwo zburzył

Zurych, 16 kwietnia 2010