Nie tylko poetycki autoportret
 Ciebie szczęście szuka
poeta szuka mecenasa
w obłokach pegazˇw
z muszlowymi balladami
aventurystyczne podrˇże w nieznane

Wiedeń, jesień 1987

Nie tylko poetycki autoportret

Śpiewa autor
Akompaniuje Witold Czajkowski