„Często przekleństwo miesza się z modlitwą,
świętość z grzechem, nostalgia z uśmiechem,
ból z fantazją do lotu, fortuna z kłopotem,
kolor z szarością, a wiedza nie posiada wartości –
jednym słowem panuje ponadczasowy paradoks.”

Czesława Łachut
(z eseju „Portret poety sonetem malowany”)
©2006 editio L.
ISBN 9521492-9-2

4392 sonety o czymś i o niczym