Sonet o czwartkowych spotkaniach
dlaczego zbierają się ludzie
na dziwnych tajemnych spotkaniach
nic nie ma w ich oczekiwaniach
czy można rozprawiać o cudzie

przychodzą tam we wszystkie czwartki
zwyczajnie o siódmej wieczorem
Mistrzyni ich wita z humorem
czasami przynoszą podarki

tak od niepamiętnych już czasów
są razem i rasy i stany
od książąt do biednych pariasów

tam wszystko jest wciąż niewiadome
choć język jest wspólny i znany
to nacje na wskroś rozdrobnione
Zurych, 17 marca 1995