Sonet o pogrzebie Tatusia
gdy trumnę stawiano na mary
mistrz zagrał żałobne utwory
ksiądz prałat już był bardzo chory
mszę świętą odprawiał wikary

na mały cmentarzyk w Księżycach
powoli wkroczyła historia 
sztandary zdobiła wiktoria
wiarusi ze łzami w źrenicach

oficer odczytał zasługi
był Wrzesień AKa Pierwsza Armia
a szlak do Berlina był długi

Pierwsza Dywizja Artylerii
Przeciwlotniczej - stara gwardia
żegnała żołnierza baterii
Zurych, 18 marca 1995