Sonet o rosyjskiej szczerości
na próżno germańskie tęsknoty
Królewiec zostanie rosyjski
gdzie zatem tkwi węzeł gordyjski
w zaściankach prostackiej głupoty

nie trzeba formułek powtarzać
że muszą być inne wielkości
dla zrównoważenia skrajności
by życie się mogło przetwarzać

szukajmy przyjaciół na Wschodzie
tam można wypełniać pragnienie
którego już brak na Zachodzie

Rosjanie są przecież tak szczerzy
marzenie poprzedza wzruszenie
kto raz choć spróbuje - uwierzy
Zurych, 12 czerwca 1995