Sonet za tym gdzie jest najlepiej
gdy rzuci cię los do Zurychu
pamiętaj ulica Dworcowa
jest jakby dla świata wzorcowa
tam spotkasz przekleństwo przepychu

w godzinę już jesteś w Lucernie
z Jeziorem aż Czterech Kantonów
lekceważ szyderstwo półtonów
po prostu zachowuj się biernie

i chociaż nie znajdziesz piękniejszej
tak barwnej krainy na ziemi
to jednak poszukaj wdzięczniejszej

wiadomo co kryje się za tym
najlepiej jest być między swymi
Szwajcarię pozostaw bogatym
Zurych, 5 czerwca 1995