Sonet z tłumaczem moich wierszy
nazwę ma całkiem adekwatną
Sercowa Góra oczywiście
źródło miłości acz perliście
wytryska z siłą akuratną

Richard Schulz swoje wiersze czyta
dla wielu przyjaciół niemieckich
zapiski do kronik herzbergskich
przy Grubenhagen sen mnie chwyta

zima z pewnością w Sankt Andreas-
berg - wokół góry mieszka PIĘKNO
narty i wiersze - lepiej teraz

bo znowu jest nowa dziewczyna
na górze w zamku badam tętno
i wnet wyjeżdżam do Berlina
Zurych, 12 lipca 1995